สามย่านรับสมัคร Web developer จ้า

รับสมัคร Web developer

คุณสมบัติ:
มีความรู้และเชี่ยวชาญดังนี้
  • PHP, SQL, Javascript(Jquery) + MySQL
  • Json
  • Code Igniter (or other MVC Framework)
  • Git (or other version control)
ถ้ามีความรู้เหล่านี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • HTML , CSS
  • HTML5 , AJAX
  • WordPress
มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
สถานที่: อาคารคิวเฮาส์เพลินจิต
สนใจสมัครงานติดต่อ บริษัท สามย่าน จำกัด
email: ??หรือ?https://samyarn.recruiterbox.com/jobs/12929/