สมัครงาน

  * = Required

  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร*

  ชื่อ-สกุล (ข้อมูลแรกสุดที่เราควรต้องรู้!!)*

  ข้อมูลติดต่อ

  อีเมล

  มือถือ*

  ที่อยู่ปัจจุบัน (จะดูเรื่องการเดินทาง)*

  เพศ (ไม่มีเพศที่สาม)*
  ชายหญิง

  สถานภาพ*
  โสดแต่งงานม่ายแยกกัน

  ภาวะทางการทหาร*
  ยกเว้นทหารกองหนุนยังไม่ได้เกณฑ์

  วันเกิด (จะดูอายุ)*

  การศึกษา (ข้อมูลพื้นฐานที่เราขอทำความรู้จักคุณ)*

  ประสบการณ์การทำงาน (คุณเคยทำงานร่วมกับใครมาบ้าง)*

  สายงานที่ถนัด*

  ผลงานดีเด่น / งานประกวด (คุณมีความสามารถด้านไหนมาอวดเรา)*

  ความสามารถพิเศษ (ทำไมเราจึงต้องเลือกคุณ)*

  ความสามารถทางภาษา*

  ไทย
  พูด ดีมากดีปานกลางพอใช้
  อ่าน ดีมากดีปานกลางพอใช้
  เขียน ดีมากดีปานกลางพอใช้

  อังกฤษ
  พูด ดีมากดีปานกลางพอใช้
  อ่าน ดีมากดีปานกลางพอใช้
  เขียน ดีมากดีปานกลางพอใช้

  โรคประจำตัว

  รู้จักบริษัทจากทางใด*

  พร้อมเริ่มงานกับเราได้เมื่อไหร่ (มาทดลองงานกับเราก่อนมั้ย)*

  แนะนำตัว 5 บรรทัดว่าคุณเป็นใคร*

  บริษัทหัวลำโพง / สามย่าน ทำอะไร*

  แนบไฟล์ Resume หรือ Portfolio (ถ้ามี) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2mb